Risk Değerlendirmesi

Danışmanlık

İşyerinizin Risk Değerlendirmesini yaptırdınız mı?

Orhan Osgb olarak vereceğimiz danışmanlık hizmeti ile size yardımcı olabiliriz.

Yasal Zorunluluk

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu / Madde 10 / (1) )
Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

  • Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
  • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
  • İşyerinin tertip ve düzeni.
  • Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.