Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitim

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri için alanında uzman eğitmenlerimizle hizmetinizdeyiz. İSG eğitimlerinizi sektörünüze en uygun eğitmenlerimizi belirleyerek gerçekleştiriyoruz.

Eğitimin Amacı

Çalışanlara çalışma hayatında uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Yasal Zorunluluk

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

Eğitimin Süresi

a) Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat (Geçerlilik süresi 1 yıl)
b) Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat (Geçerlilik süresi 2 yıl)
c) Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat (Geçerlilik süresi 3 yıl)

Eğitim Konuları

 • Genel konular
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 • Sağlık konuları
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım,
  • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
 • Teknik konular
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma,
 • Diğer Konular

  (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Eğitim Yeri

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri talebinize göre Orhan Osgb ’de ya da işyerinizde gerçekleştirilebilir.

Eğitimin Belgelendirilmesi

Eğitim sonrasında yapılacak olan ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm katılımcılara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi verilecektir.

Hedef Kitle

Firmanızdaki tüm çalışanlar eğitime katılabilir.

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.