top of page
e-nabiz-logo.png
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde
E-Nabız Sistemi

Gezici isg sağlık araçları ve sabit tıbbi tetkik mekanı olarak hizmet veren Ortak sağlık güvenlik birimlerinin 20 Ocak 2022 PERŞEMBE tarihinde yayımlanmış olan Sayı : 31725 , ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince Gezici isg araçları ve sabit tıbbı tetkik mekanlarında yapılan sağlık işlemlerinin e nabız sistemine aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Gerçekleştirilen tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları en geç 20 gün içinde işyerinin işyeri hekimi ile paylaşılır. İşyeri hekiminin talep belgesi, hekim tarafından konulan ön tanı veya kesin tanılar ve yapılan tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları hizmet veren kurum veya kuruluş tarafından e-Nabızda, radyolojik tetkiklere ait görüntü ve sonuçlar Teletıpta kayıt altına alınır. e-Nabız ve Teletıpa veri aktarımı için gerekli olan sistem, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulur.

Orhan OSGB olarak bizler, vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerimizin kayıtlarını ve sonuçlarını e nabız sistemine aktarmış ve aktarmaya devam ediyor bulunmaktayız.

Orhan OSGB, sahip olduğu otomasyon neticesinde;
Tüm sağlık verilerini anlık olarak E-Nabız sistemine aktarabilecek yetkinliğe ve altyapıya sahiptir. Sonuçlarınızı anlık olarak E-Nabız siteminden kontrol edebilirsiniz.

bottom of page