top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Ortam Gözetimi

saha.jpg

İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İSG politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi

286_asansor_periyodik_kontrolleri.jpg

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

Yangın Çalışmaları

yangin.jpg

Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,alınacak tedbirleri belirlemek.

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

ef2855-kkd-en-iyi-dostumdur-slogani.jpg

Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi, temini, kullanımı, bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

İş Kazası İnceleme, Düzeltici Faaliyet Planı

images.jpg

İşyerinde meydana gelen iş kazası,meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın,inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

Yıllık Eğitim Planı

egitim-plani.jpg

Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

Risk Analizi

risk-degerlendirme-rehberi_790x569.jpg

İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

Acil Durum Planları

Acil-Eylem-Planı.jpg

İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

Yeni Bölüm, Cihaz Alımı, Talimatlar

talimatlar.jpg

İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina, cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak. Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

Yıllık Çalışma Planı

yillik-plan.jpg

Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve bakanlığa bildirmek.

Kaza Kayıtları ve Bildirimleri

kaza-kayitlari.jpg

Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak,ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

Kurul Toplantıları

11e71391a0bb055c053c1478d6ec1480.jpg

İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak,kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak,kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

Noter Onaylı Defter

noter-defter.jpg

Noter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.

İş Güvenliği Uzmanı; İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB'nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişidir. Orhan OSGB olarak iş güvenliği hizmetini İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. OSGB koordinatörümüz tarafından düzenli olarak yapılan iç denetimlerimiz neticesinde firmanızı 2 değil 4 gözle güvence altına alıyoruz.

 

İşyeri Hekimi; İşyeri Hekimimiz oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçmek adına çalışanlarınızın işe giriş ve periyodik muayenelerinin takibini düzenli olarak yapmaktadır. Ayrıca çalışanlarınıza genel sağlık konularında eğitim ver,,mektedir ve bunu periyodik bir düzen içerisinde yapmaktadır. İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ana hedefidir. Kantin, yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrollerin takibini ve planını yapmaktan sorumludur.

 

Diğer Sağlık Personeli; Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika olmak suretiyle DSP bulundurma zorunluluğu vardır. İşyeri bina ve eklentilerinde hijyenik şartların takip edilip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışır. Özel politika gerektiren çalışanların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar, ilk yardım hizmetlerinin yapılmasında işyeri hekimi ile birlikte çalışır, çalışanların sağlık eğitiminde görev almak diğer sağlık personellerinin görevleri arasında yer alır.

bottom of page