top of page

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ 

AMAÇ

Bu talimatın amacı; ORHAN OSGB hizmet binası içerisinde yer alan güvenlik kameraları hakkında gerekli aydınlatmanın yapılmasıdır.

KAPSAM

       ORHAN OSGB hizmet binasını ziyaret eden herkesi kapsar.

UYGULAMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ORHAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binamızda giriş kapıları, bina dış cephesi, bahçe, bekleme alanı, server odası, kat koridorunda bulunan toplam 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi BGYS tarafından denetlenmektedir. Kameraların bulunduğu alanlarda uyarı işareti ve bilgilendirmesi mevcuttur.

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ORHAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ LTD. ŞTİ.’nin Bağlarbaşı Mahallesi Çırak Sokak No:9A-B Maltepe İstanbul adresine yazılı olarak veya kaydınızın teyit edildiği elektronik posta üzerinden isg@orhanosgb.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

bottom of page